ایران اپتیک به عنوان یکی از نخستین وب سایتهای فروش اینترنتی در عرصه جامعه ستاره شناسی، از سال 1381 تا به امروز فعالیت دارد. این وب سایت با پشتوانه قوی علمی و عملی در زمینه تهیه و تجهیز مراکز آموزشی و فرهنگی و خدمات رسانی به عموم علاقه مندان به ستاره شناسی، همراه شما در تمامی مراحل خرید ابزارهای رصدی است.
هم اکنون فروشگاه ایران اپتیک با رویکردی جدید و دید متفاوت به دنیای ستاره شناسی خدمات نوینی همچون لوازم جانبی، گردن بند، تلسکوپهای باکیفیت، GPS و لوازم کمپنگ رصدی را به تمامی علاه مندان ارائه می نماید.
امیدواریم در این راه همراه خوبی برای شما عزیزان باشیم.