آموزش ببینید تلسکوپ جایزه بگیرید!

CCD Camera

کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  سیستم خنک کننده ( COOLED )
  رنگ سنسور (رنگی/سیاه سفید)

  CCD Camera 2 محصول وجود دارد

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم