آموزش ببینید تلسکوپ جایزه بگیرید!

تلسکوپ ماکستو - کاسگرین

کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  سازنده
  ساختار اپتیکی
  ضد آب (waterproof)
  رنگ پوشش (coating)
  گاز نیتروژن / ضد بخار آب
  جنس منشور
  تلسکوپ ماکستو - کاسگرین

  تلسکوپ‌های ماکستو - کاسگرین مناسب برای رصد خورشید، ماه و سیارات است.

  تلسکوپ ماکستو - کاسگرین 2 محصول وجود دارد

  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
  نمایش 1 - 2 از 2 آیتم